Xin chào !

Bằng cách đăng ký tham gia diễn đàn, bạn có thể xem nội dung, thảo luận, chia sẻ và gửi tin nhắn riêng tư với các thành viên khác trên diễn đàn WinVN.Org

Đăng ký ngay !

Tải Ghost Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25685 Lite by Oprekin

Administrator

Quản trị viên
Nhân viên điều hành
Administrator
Tham gia
22 Tháng bảy 2021
Bài viết
301
Tải Ghost Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25685 Lite by Oprekin

Giới thiệu chi tiết:

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25685
+ integrate KB5005088
+ update Microsoft .NET Framework 4.8
+ update Microsoft Visual C++ Redistributable

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25661
+ integrate KB5004289
+ integrate KB5004378
+ update Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25632
+ integrate KB5003667
+ update Microsoft .NET Framework 4.8
+ update Microsoft Visual C++ Redistributable
+ add a small tweak for firewall

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24600
+ integrate KB5003233
+ update Microsoft .NET Framework 4.8
+ update Microsoft Visual C++ Redistributable

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24576
+ integrate KB5001335
+ update Microsoft Visual C++ Redistributable
+ fix some minor bugs

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24566 v3
+ added missing drivers
+ remove redundant and unnecessary drivers

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24566 v2
+ integrate KB5001639
+ update nVME drivers
+ update LAN/WLAN drivers
+ fix some minor bugs

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24566
+ integrate KB5000841
+ remove some 32-bit apps
+ update Microsoft .NET Framework 4.8
+ update Microsoft Visual C++ Redistributable
+ fix some minor bugs

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24564
+ integrate KB4598279
+ remove DISM 32-bit
+ update Microsoft .NET Framework 4.8
+ update Microsoft Visual C++ Redistributable
+ disable Meltdown and Spectre Mitigations
+ disable Prefetcher (Superfetch)
+ change power plan to high performance by default
+ more new tweak for better performance and improve privacy

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24562
+ integrate KB4586827
+ update Microsoft .NET Framework 4.8
+ update Microsoft Visual C++ Redistributable
+ update USB 3.0/1 drivers
+ update nVME drivers
+ fix some minor bugs

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24561
+ integrate KB4580345
+ update Microsoft .NET Framework 4.8
+ update Microsoft Visual C++ Redistributable

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24559
+ integrate KB4571729
+ update Microsoft .NET Framework 4.8
+ update Microsoft Visual C++ Redistributable

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24557
+ integrate KB4565524
+ update Microsoft .NET Framework 4.8
+ update Microsoft Visual C++ Redistributable

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24556
+ integrate KB4561643
+ integrate KB4562030
+ update Microsoft .NET Framework 4.8
+ update Microsoft Visual C++ Redistributable
+ fix disk management shrink function issue
+ fix some minor bugs

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24552
+ integrate KB4550964
+ integrate KB4550738
+ integrate drivers for USB 3.0/3.1, nVME and WLAN
+ update Microsoft Visual C++ Redistributable
+ update boot.wim (now use windows 10 1809 LTSC)
+ keep windows firewall GUI
+ remove some unnecessary files
+ remove some oprekin shortcut link from desktop and info during windows setup

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24550
+ integrate KB4540688
+ fix date bugs

Link tải Ghost Windows 7 Ultimate
  • Để xem nội dung ẩn này, bạn phải nhấn Thích nội dung này.
  • Để xem nội dung ẩn này, bạn phải nhấn Thích nội dung này.
  • Để xem nội dung ẩn này, bạn phải nhấn Thích nội dung này.
Cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng ủng hộ diễn đàn WinVN.Org rất nhiều ạ !