Xin chào !

Bằng cách đăng ký tham gia diễn đàn, bạn có thể xem nội dung, thảo luận, chia sẻ và gửi tin nhắn riêng tư với các thành viên khác trên diễn đàn WinVN.Org

Đăng ký ngay !

Tải Ghost Windows 10 Pro 2104.1237 Lite Plus by Oprekin

Administrator

Quản trị viên
Nhân viên điều hành
Administrator
Tham gia
22 Tháng bảy 2021
Bài viết
290
Tải Ghost Windows 10 Pro 2104.1237 Lite Plus by Oprekin

Windows 10 Pro 2104.1237 Lite Plus
+ integrate ssu-19041.1220-x64
+ integrate windows10.0-kb5005565-x64
+ add few small tweaks
+ fix nvidia overlay option issue

Windows 10 Pro 2104.1165 Lite Plus
+ integrate ssu-19041.1161-x64
+ integrate windows10.0-kb5000736-x64
+ integrate windows10.0-kb5005033-x64

Windows 10 Pro 2104.1147 Lite Plus
+ integrate ssu-19041.1145-x64
+ integrate windows10.0-kb5004313-x64
+ integrate windows10.0-kb5004296-x64
+ remove PushToInstall service
+ minor bug fixed

Windows 10 Pro 2104.1110 Lite Plus
+ integrate windows10.0-kb5004237-x64

Windows 10 Pro 2104.1081 Lite Plus v2
+ add few small tweaks
+ remove windows projected file system
+ remove some leftovers files
+ minor bug fixed

Windows 10 Pro 2104.1081 Lite Plus
+ integrate ssu-19041.1081-x64
+ integrate windows10.0-kb5003690-x64
+ integrate windows10.0-kb5003716-x64

Windows 10 Pro 2104.1052 Lite Plus
+ integrate windows10.0-kb5003637-x64
+ remove windows search (keeped shell search)
+ remove edge
+ add few small tweaks

Windows 10 Pro 2104.1023 Lite Plus
+ integrate ssu-19041.1022-x64
+ integrate windows10.0-kb5003240-x64
+ integrate windows10.0-kb5003214-x64 v2
+ minor bug fixed

Windows 10 Pro 2104.1021 Lite Plus
+ integrate ssu-19041.1018-x64
+ integrate windows10.0-kb5000736-x64
+ integrate windows10.0-kb5000983-x64
+ integrate windows10.0-kb5001679-x64
+ integrate windows10.0-kb5003214-x64
+ remove QoS Packet Scheduler
+ remove Link Layer Topology Discovery
+ remove Data Center Bridging
+ remove Windows Performance Recorder
+ remove some 32-bit apps

Link tải Ghost Windows 10 Pro
  • Để xem nội dung ẩn này, bạn phải nhấn Thích nội dung này.
Cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng ủng hộ diễn đàn WinVN.Org rất nhiều ạ !