Xin chào !

Bằng cách đăng ký tham gia diễn đàn, bạn có thể xem nội dung, thảo luận, chia sẻ và gửi tin nhắn riêng tư với các thành viên khác trên diễn đàn WinVN.Org

Đăng ký ngay !

Tải Ghost Windows 10 Enterprise LTSC 1809.2183 Lite by Oprekin

Administrator

Quản trị viên
Nhân viên điều hành
Administrator
Tham gia
22 Tháng bảy 2021
Bài viết
290
Tải Ghost Windows 10 Enterprise LTSC 1809.2183 Lite by Oprekin

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.2183 Lite
+ integrate ssu-17763.2170-x64
+ integrate windows10.0-kb5005568-x64
+ add few small tweaks
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.2114 Lite
+ integrate windows10.0-kb5005030-x64
+ integrate windows10.0-kb5005112-x64
+ integrate windows10.0-kb5005545-x64

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.2091 Lite
+ integrate windows10.0-kb5004424-x64
+ integrate windows10.0-kb5005394-x64

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.2061 Lite
+ integrate windows10.0-kb5004244-x64

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.2029 Lite
+ integrate windows10.0-kb5004947-x64
+ remove windows projected file system
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1999 Lite
+ integrate windows10.0-kb5003646-x64
+ integrate windows10.0-kb5003711-x64
+ integrate windows10.0-kb5003714-x64

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1971 Lite
+ integrate windows10.0-kb5003217-x64
+ integrate Windows10.0-KB4535680-x64
+ fix issue with teamviewer connection
+ keep Windows+Shift+S snipping tool hotkey function
+ add few small tweaks

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1935 Lite
+ integrate windows10.0-kb5003171-x64
+ integrate windows10.0-kb5003241-x64
+ integrate windows10.0-kb5003243-x64
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1879 Lite
+ integrate Windows10.0-KB4601555-x64-NDP48
+ windows10.0-kb5001342-x64
+ windows10.0-kb5001404-x64
+ remove QoS Packet Scheduler
+ remove Link Layer Topology Discovery
+ remove Data Center Bridging
+ remove Windows Performance Recorder

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1817 Lite
+ integrate windows10.0-kb5000822-x64
+ integrate windows10.0-kb5000859-x64
+ integrate windows10.0-kb5000864-x64
+ remove some 32-bit apps
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1790 Lite
+ integrate windows10.0-KB4486153-x64 (update)
+ integrate windows10.0-kb4601383-x64
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1728 Lite
+ integrate windows10.0-kb4598296-x64
+ remove capture service

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1697 Lite
+ integrate windows10.0-kb4598230-x64
+ integrate windows10.0-kb4598480-x64

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1637 Lite v2
+ remove DISM 32-bit

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1637 Lite
+ integrate windows10.0-kb4506578-x64
+ integrate windows10.0-kb4586860-x64
+ integrate windows10.0-kb4592440-x64
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1613 Lite
+ integrate Windows10.0-KB4486153-x64 (update)
+ integrate windows10.0-kb4586839-x64
+ integrate Windows10.0-KB4586877-x64
+ integrate windows10.0-kb4587735-x64
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1554 Lite
+ integrate windows10.0-kb4577667-x64
+ integrate windows10.0-kb4580390-x64
+ change power plan to ultimate performance by default
+ add few tweak for better performance and reduce windows latency
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1432 Lite
+ integrate windows10.0-kb4571748-x64
+ integrate windows10.0-kb4566424-x64
+ disable Meltdown and Spectre Mitigations
+ disable removable drive indexing
+ disable Prefetcher (Superfetch)
+ disable Automatic Maintenance
+ disable notification center
+ disable smart multi-homed name resolution
+ prevent windows from nagging and checking about license
+ more new tweak for better performance and improve privacy

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1369 Lite
+ integrate kb4558997-x64
+ integrate kb4559003-x64
+ integrate kb4565632-x64
+ add few new tweak for better performance and improve privacy
+ add copy to and move to option in windows context menu
+ fix some minor bugs
+ remove few unnecessary component

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1294 Lite
+ integrate KB4567513-x64
+ add few new tweak for better performance
+ fix account control settings
+ fix disk management shrink function issue
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1192 Lite
+ integrate KB4550969-x64
+ enable quick access function
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1158 Lite
+ integrate KB4549949-x64
+ keep windows firewall
+ add new tweaks for better performance
+ add god mode option
+ remove startisback
+ fix discord installation problem
+ remove some unnecessary files
+ remove some oprekin shortcut link from desktop and info during windows setup

Link tải Ghost Windows 10 Enterprise LTSC
  • Để xem nội dung ẩn này, bạn phải nhấn Thích nội dung này.
Cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng ủng hộ diễn đàn WinVN.Org rất nhiều ạ !