Xin chào !

Bằng cách đăng ký tham gia diễn đàn, bạn có thể xem nội dung, thảo luận, chia sẻ và gửi tin nhắn riêng tư với các thành viên khác trên diễn đàn WinVN.Org

Đăng ký ngay !

Tải Ghost Windows 10 Enterprise LTSC 1809.2114 Lite Plus by Oprekin

Administrator

Quản trị viên
Nhân viên điều hành
Administrator
Tham gia
22 Tháng bảy 2021
Bài viết
302
Tải Ghost Windows 10 Enterprise LTSC 1809.2114 Lite Plus by Oprekin

Giới thiệu chi tiết:

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.2114 Lite Plus
+ integrate windows10.0-kb5005030-x64
+ integrate windows10.0-kb5005112-x64
+ integrate windows10.0-kb5005545-x64

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.2061 Lite Plus
+ integrate windows10.0-kb5004244-x64
+ remove PushToInstall service
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1999 Lite Plus
+ integrate windows10.0-kb5003646-x64
+ integrate windows10.0-kb5003711-x64
+ integrate windows10.0-kb5003714-x64
+ add few small tweaks

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1935 Lite Plus
+ integrate windows10.0-kb5003171-x64
+ integrate windows10.0-kb5003241-x64
+ integrate windows10.0-kb5003243-x64
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1879 Lite Plus
+ integrate Windows10.0-KB4601555-x64-NDP48
+ windows10.0-kb5001342-x64
+ windows10.0-kb5001404-x64
+ remove QoS Packet Scheduler
+ remove Link Layer Topology Discovery
+ remove Data Center Bridging
+ remove Windows Performance Recorder

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1817 Lite Plus
+ integrate windows10.0-kb5000822-x64
+ integrate windows10.0-kb5000859-x64
+ integrate windows10.0-kb5000864-x64
+ remove some 32-bit apps
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1790 Lite Plus
+ integrate windows10.0-KB4486153-x64 (update)
+ integrate windows10.0-kb4601383-x64
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1728 Lite Plus
+ integrate windows10.0-kb4598296-x64
+ fix netflix issue

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1697 Lite Plus
+ integrate windows10.0-kb4598230-x64
+ integrate windows10.0-kb4598480-x64
+ remove DISM 32-bit

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1637 Lite Plus
+ integrate windows10.0-kb4506578-x64
+ integrate windows10.0-kb4586860-x64
+ integrate windows10.0-kb4592440-x64
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1613 Lite Plus
+ integrate Windows10.0-KB4486153-x64 (update)
+ integrate windows10.0-kb4586839-x64
+ integrate Windows10.0-KB4586877-x64
+ integrate windows10.0-kb4587735-x64
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1554 Lite Plus
+ integrate windows10.0-kb4577667-x64
+ integrate windows10.0-kb4580390-x64
+ change power plan to ultimate performance by default
+ add few tweak for better performance and reduce windows latency
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1432 Lite Plus
+ integrate windows10.0-kb4571748-x64
+ integrate windows10.0-kb4566424-x64
+ disable Meltdown and Spectre Mitigations
+ disable removable drive indexing
+ disable Prefetcher (Superfetch)
+ disable Automatic Maintenance
+ disable notification center
+ disable smart multi-homed name resolution
+ prevent windows from nagging and checking about license
+ more new tweak for better performance and improve privacy
+ add copy to and move to option in windows context menu
+ fix some minor bugs
+ remove few unnecessary component

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1294 Lite Plus
+ integrate KB4567513-x64
+ add few new tweak for better performance
+ fix disk management shrink function issue
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1192 Lite Plus
+ integrate KB4550969-x64
+ enable quick access function
+ fix some minor bugs

Windows 10 Enterprise LTSC 1809.1158 Lite Plus
+ integrate KB4549949-x64
+ add new tweaks for better performance
+ add god mode option
+ remove startisback
+ remove some unnecessary files
+ remove some oprekin shortcut link from desktop and info during windows setup

Link tải Ghost Windows 10 Enterprise LTSC
  • Để xem nội dung ẩn này, bạn phải nhấn Thích nội dung này.
  • Để xem nội dung ẩn này, bạn phải nhấn Thích nội dung này.
  • Để xem nội dung ẩn này, bạn phải nhấn Thích nội dung này.
Cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng ủng hộ diễn đàn WinVN.Org rất nhiều ạ !